Wat is de Summer of Soil?

De Summer of Soil is een zomerprogramma over onze levende bodem wat plaatsvindt tussen 31 Mei en 31 Oktober bij de Fruittuin van West in Amsterdam. Voortbouwend op de Zweedse Summer of Soil in 2013 en het Internationale Jaar van de Bodem in 2015 nodigen we je deze zomer uit voor de gratis belevingstentoonstelling “De Aarde Leeft”, een serie inspirerende lezingen en korte cursussen, en een aantal korte congressen over aspecten van “Regeneratieve Landbouw”. Kortom, de zomer bied je tal van mogelijkheden om je aan te sluiten bij een groeiende groep van ‘bodem-bewuste’ consumenten en pioniers, je te verdiepen in specifieke bodem-verbeterende technieken en ideeën en gezamenlijk de transitie naar een regeneratieve landbouw te versnellen!

Context

In 2013 en 2014 vond in Järna, Zweden de eerste Summer of Soil plaats. Een internationale groep jonge ondernemers organiseerde een tentoonstelling, cursusreeks and conferentie over de levende bodem, in de aanloop naar het Internationaal Jaar van de Bodem in 2015. Sindsdien is de aandacht voor de bodem sterk gegroeid, zowel globaal als in Nederland. Vier jaar later stellen wij ons de vraag hoe deze beweging nu versneld en versterkt kan worden, aangezien de urgentie nog even groot is!

Summer of Soil Tentoonstelling 2013

Waarom “Soil”?

Degradatie & Urgentie

Meer dan 90% van ons voedsel komt uit de bodem. Naast deze belangrijke rol is onze bodem ook cruciaal voor het filteren van drinkwater en nutriënten, het opslaan van koolstof en is zij een basis voor materialen en medicijnen. Onze huidige manier van landbouw heeft 30% van de landbouwgrond echter zodanig gedegradeerd dat deze grond voedselproductie en andere diensten niet langer kan ondersteunen. Deze degradatie gaat vandaag door met een snelheid van ongeveer 10 miljoen ha per jaar wereldwijd, dat wil zeggen 30 voetbalvelden per minuut. De huidige landbouw draagt verder zo’n 30% bij aan de opwarming van de aarde en is de grootste veroorzaker van het verlies aan biodiversiteit. Onze landbouw en bodem vertegenwoordigd hiermee een van de meest kritieke uitdagingen van deze tijd.

Bodemerosie

Bodem-landbouw-voeding-mens kringloop

Naast de vele ecosysteemdiensten, functioneert de bodem als het spijsverteringssysteem van de plant. De micro-organismen in de bodem breken ruwe en complexe materialen (zowel organisch als mineraal), af in eenvoudigere vormen die door de planten kunnen worden opgenomen en gemetaboliseerd. Er zijn ongeveer 50 miljard microben in 1 eetlepel aarde. Dit microbiële leven vormt de ‘schakel’ tussen voeding en vertering in de bodem, en legt daarmee de basis voor de groei van planten (zowel natuurlijk als in de landbouw). Planten zijn de basis voor onze voeding, en daarmee worden dieren en mensen de spiegel van deze schakel. Onze spijsvertering sluit de kringloop, wanneer onze meststoffen weer aan de bodem worden teruggegeven. De mens, als globaal-dominante actor/consument wordt vanuit dit perspectief bewaker van de gezondheid van deze kringloop en dus van de bodem.

Onze bodem; voeding voor leven

Regeneratie en herstel

In het afgelopen decennium is naast bekendheid van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en bodemdegradatie ook een sterke groei van duurzame en regeneratieve landouw herkenbaar. Er zijn inmiddels talloze wetenschappelijke publicaties die aantonen dat een regeneratieve ecologische landbouw mogelijk is, en hoe deze eruit zou kunnen zien (teeltwisseling, groenbemesters, boslandbouw, composteren, weidebeheer, etc). De kennis is er dus al, en tevens de initiatiefkracht. Nu het momentum nog dat leidt tot grootschalige transitie!

Regeneratieve Landbouw

Common Soil

Summer of Soil is een programma van Common Soil.

What if we would learn and work together like never before to restore soil and land for the benefit of biodiversity, human health and long term food security?

The primary purpose of Common Soil is to regenerate land and ecosystems through ecological agricultural practices that build soil fertility and biodiversity. Through restoration, education and experimentation, Common Soil and its land-based learning centre exist to reverse the trend of land degradation and accelerate the global transition of food and farming systems towards sustainability and resilience. Our mission is to accelerate the restoration of degraded soils, land and ecosystems through regenerative agriculture and land stewardship. Through our programs, campaigns and stories we aim to inspire people about the importance and beauty of living soil, and awaken a sense of stewardship in their daily lives.