Een belevingsreis door de bodem

Introductie

“De Aarde Leeft” is een belevingsreis door de bodem, en vindt plaats tussen 31 mei 2019 en 31 oktober 2019 in Fruittuin van West. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal over hoe vruchtbare grond wordt gevormd, wat er allemaal in leeft en de geschiedenis van de bodem onder de Tuinen van West. Daarna neemt het bezoekers mee door het verhaal over hoe de landbouw de bodem kan schaden, maar vooral ook kan herstellen.

Doel van de tentoonstelling

Het doel van “De Aarde Leeft!” is om consumenten te informeren en te inspireren over onze bodem als levende basis voor het leven. Hiermee draagt de tentoonstelling bij aan de bewustwording van onze verantwoordelijkheid én kans om actief bij te dragen aan het terugdringen van bodemdegradatie en het versnellen van bodemherstel.

Doelgroep

Het probleem van bodemdegradatie is van zo’n omvang en complexiteit dat het de kracht van een enkele organisatie, industrie of land om dit aan te pakken, te boven gaat. Strategische samenwerkingen zijn nodig tussen boeren, wetenschappers, overheid en bedrijfsleven. Binnen en buiten deze groep ligt echter een nog belangrijkere groep; de consument, ofwel; ieder mens. De consument heeft elke maaltijd de kans om te kiezen voor de verduurzaming van ons complexe voedselsysteem. De Summer of Soil spreekt daarom ‘iedereen die eet’ aan vanuit de bodem, zodat voedingskeuzes zich gaan baseren op de basale verantwoordelijkheid van de mens; zorgen voor de bodem.

Fruittuin van West

De Fruittuin van West is een zelfplukboomgaard van 6 hectare, gesitueerd in de Tuinen van West aan de stadsgrens van Amsterdam. Binnen het bedrijf is veel aandacht voor de kringloop tussen plant, mens & dier. De eigenaren willen zowel agrarisch Nederland als de ‘stedelingen’ laten zien hoe je stad en (boeren)-land met elkaar verbindt. Het bedrijf onderscheidt zich van andere boerenbedrijven door haar open en innovatieve karakter. Alle teelten kunnen worden geoogst door consumenten zelf. De bezoekers consumeren niet alleen producten. Door veel aandacht te besteden aan de fenomenologische aspecten, is er ook een overdaad aan waar te nemen verschijnselen. Geluid, beeld, geur, sfeer, evenwicht…. de gasten worden door alle seizoenen heen getriggerd om echt te ervaren dat ze te maken hebben met al dan niet gecreëerde natuur en de positie die zij daarin innemen.

De Summer of Soil pas hier als programma uitstekend binnen en omheen, en door haar unieke ligging is de tentoonstelling “De Aarde Leeft” zowel zeer toegankelijk voor een lokaal publiek als wel omgeven door een natuurlijke setting.